Herná
tvorba

Jednou z mojich vášní je herná tvorba. Zatiaľ som pracoval na vlastných menších experimentoch, ktoré môžete vidieť nižšie. Primárne vytváram dizajn assetov a animácií v grafických štýloch Pixel Art a Flat Design za pomoci programov Aseprite, Illustrator a After Effects. 

Game
Development

Jednou z mojich vášní je game development. Zatiaľ som pracoval na vlastných menších experimentoch, ktoré môžete vidieť nižšie. Primárne vytváram dizajn assetov a animácií v grafických štýloch Pixel Art a Flat Design za pomoci programov Aseprite, Illustrator a After Effects. 

ZenTap

AJAR