Tlačová
grafika

Obalový dizajn, letáky, plagáty, vizitky či desktop publishing. S týmito mám skúsenosť, ale rád si rozširujem obzory. Momentálne sa angažujem v časopise atteliér ako grafik. Mojou činnosťou je hocičo od návrhu titulky až po zalamovanie strán.

Printová
grafika

Obalový dizajn, letáky, plagáty, vizitky či desktop publishing. S týmito mám skúsenosť, ale rád si rozširujem obzory. Momentálne sa angažujem v časopise atteliér ako grafik. Mojou činnosťou je hocičo od návrhu titulky až po zalamovanie strán.